Aahe Ba Nahe (আহে বা নাহে) Assamese Lyrics – Zubeen Garg – Pakhi

Aahe Ba Nahe (আহে বা নাহে) Assamese Lyrics – Zubeen Garg – Pakhi

Song – Aahe Ba Nahe (আহে বা নাহে)
Singer – Zubeen Garg

Album – Pakhi

আহে বা নাহে ঘূমতি
আহিবা ৰাতি,
সপোনকে লৈ…
সপোনকে লৈ…

থাকে বা নাথাকে
শাওঁনৰে ধল তুমি,
মৰমৰে নৈ…
মৰমৰে নৈ…

দুপাখি মেলি সমিৰে আহি,
দিয়ে বা নিদিয়ে,
ফাগুণৰে খবৰ,
তুমি ৰুৱা যেন মোলৈ,
আহে বা নাহে ঘূমতি,
আহিবা ৰাতি সপোনকে লৈ…

চুৱে বা নুচুৱে নিয়ৰে…
শেৱালি পাহিতি শৰতে শৰতে,
নাচে বা নানাচে জোনাকি হৈ,
তুমি চোন নাচিবা ,
মোৰে হিয়াতে ৰৈ…
আহে বা নাহে ঘূমতি
আহিবা ৰাতি সপোনকে লৈ…

জোৰে বা নোজোৰে বান্ধি লৈ,
কিনো মৰমৰে এনাজৰীকে পাওঁ,
বহে বা নবহে ফুলতে গৈ,
ৰঙিলী পখিলী তুমি ৰঙেৰে চৈ…

আহে বা নাহে ঘূমতি
আহিবা ৰাতি,
সপোনকে লৈ…
সপোনকে লৈ…

থাকে বা নাথাকে
শাওঁনৰে ধল তুমি,
মৰমৰে নৈ…
মৰমৰে নৈ…

দুপাখি মেলি সমিৰে আহি,
দিয়ে বা নিদিয়ে,
ফাগুণৰে খবৰ,
তুমি ৰুৱা যেন মোলৈ,
আহে বা নাহে ঘূমতি
আহিবা ৰাতি সপোনকে লৈ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.