RAVAN Lyrics PS POLIST

RAVAN Song PS POLIST Details
Vocal/Singer PS POLIST
Music Comsposer LOVELY DHIMAN
Lyricist PS POLIST

RAVAN Lyrics PS POLIST
Jab Tera Dil Mane Tu
Tha Liye Sute Ne
Tere Barge Kutru Ne
Rakhu Mai Jute Mein
Bhole Ke Bhagat Bde Ye
Ravan Ke Chele Se
Tere Barge Sun Chotu
Kai Kai Mana Pahle Se
Bhole Ke Bhagat Bde Ye
Ravan ke Chele Se
Tere Barge Sun Chotu
Kai Kai Mana Pahle Se
Bhole Ke Bhagat Bde Ye
Ravan Ke Chele Se

1.
Chhedi Hai Chori Chotu
Sun Tne Mela Mein
Yaarayan Ne Thai Tabahi
Delhi Ki Jaila Mein
Yaarayan Ne Thai Tabahi
Delhi Ki Jaila Mein
18 Aur 28 Ke Mein
Case Kai Jhele Se
Tere Barge Sun Chotu
Kai Kai Mana Pahle Se
Bhole Ke Bhagat Bde Ye
Ravan ke Chele Se
Tere Barge Sun Chotu
Kai Kai Mana Pahle Se
Bhole Ke Bhagat Bde Ye
Ravan Ke Chele Se

2.
America Aur Canada
Yaarayan Ke khate Hain
Up Aale Asla Ki
Gail Mai Nate Hai
Up Aale Asla Ki
Gail Mai Nate Hai
Kabarchhia PS Ne To
Khel Ye Khele Se
Tere Barge Sun Chotu
Kai Kai Mana Pahle Se
Bhole Ke Bhagat Bde Ye
Ravan ke Chele Se
Tere Barge Sun Chotu
Kai Kai Mana Pahle Se
Bhole Ke Bhagat Bde Ye
Ravan Ke Chele Se

Leave a Reply

Your email address will not be published.